Nadzór autorski

Nadzór autorski podczas realizacji wykończenia wnętrz
Projektowanie pod klucz

Nadzór autorski nad firmą wykonawczą obejmuje

– koordynację prac
– pilnowanie zgodności realizacji z projektem
– uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
– pilnowanie terminów
– synchronizację dostaw
– wybór i kupno materiałów potrzebnych do realizacji (finansowane przez inwestora)
– kontrola i nadzór jakości wykonywanych prac
– dokumentowanie w formie zdjęć i notatek z realizacji przez cały okres prac firmy wykonawczej

Terminowo i rzetelnie

Moim atutem jest rzetelności terminowość. Nadzoruję wykonanie moich projektów na wszystkich etapach ich wykonania.

Dbałość o szczegóły

Zwracam uwagę na szczegóły, ponieważ często to one wpływają na wygląd zaprojektowanych przestrzeni.

Porady

Zapewniam fachowe wsparcie i doradztwo. Nie musisz poświęcać swojego czasu na szukanie materiałów czy koordynowanie firmy wykończeniowej.

Zapraszam do współpracy